30 Mart 2013 Cumartesi

düğme ilikleme


BECERİ ÖĞRETİMİ

Düğme ilikleme Becerisi

Öğrencinin kimlik bilgileri

Adı-soyadı:

Doğum tarihi:

Özür türü: Hafif Zihin Engeli

Uygulamacının adı –soyadı:

Öğrencinin özellikleri: A...... hafif zihin engeli tanısı almıştır. Hafta içi Salı ve Cuma günleri saat 14:00 15:30 arası devam ettiği özel eğitim kurumunda öğretim bireysel olarak yapılacaktır
Öğrencinin Performans Düzeyi:

            Büyük Kas Becerileri: Yürüyebilir, koşabilir, oturabilir, kalkabilir, zıplar.

            Küçük Kas Becerileri: Gelişi güzel olarak makas kullanabilir, kağıt yırtabilir, sınırlı alanları boyayabilir.

            Dil Ve İletişim Becerileri: İki üç basamaklı yönergeleri yerine getirir.İsim eylem ve nesne bildiren sözcükler kullanır.Gördüğü yaşadığı bir olayı iki üç cümle ile anlatır.İpucu verildiğinde dinlediği öyküyü anlatır.

            Özbakım Becerileri: Tuvalet sonrası temizlik, yemek yeme, giyinme becerilerini bağımsız olarak yapar.Fermuar çekme ve düğme ilikleme gibi küçük  kas gerektiren işlemlerde kısmi fiziksel yardım alır.
           
            Sosyal Beceriler: Sınıfta uyulması gereken kurallara uyar. Sınıf araç gereçlerini sorulduğunda söyler.


Becerinin Seçilme Nedeni: Kuruma gittiğimizde özel eğitim öğretmeninin tavsiyesi üzerine ailesi ile telefon görüşmesi yaptık.İşlevsel bir beceri çalışabilmek için öğrencinin yapamadığı becerilerin bilgisini aldık.Ailenin isteği üzerine düğme ilikleme becerisini seçtik.

Beceri öğrencinin devam etiği özel eğitim kurumunda Salı ve Cuma günleri 14:00 ile 15:30 saatleri arasında çalışılacaktır.NOT:Biz beceri öğretimimizi ………..ile birlikte gerçekleştirdik ve ailenin söylediği ili becerinin öğretimini yaptık.
Kullanılacak Yöntem ve Teknikler:
Tek fırsat yöntemi
İpucunun giderek azaltılmasıyla öğretim


Önkoşul Beceriler:

·      Sözel yönergeleri yerine getirir.
·      Taklit becerilerine sahiptir.
·      İpucunu bekleme becerisine sahiptir.


Beceri Analizi:

Düğme çözme:
1.   Öğrenci bağımsız olarak düğme deliğinin yanından tutup düğmeyi gevşetir.
2.   Öğrenci bağımsız olarak düğmesinin üsteki ucunu hafifçe çeker.
  1. Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi yatay hale getirir.
4.   Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını delikten çıkarır.
5.   Öğrenci bağımsız olarak üstte kalan parçayı ittirir.
6.   Öğrenci bağımsız olarak çıkan düğme yarısını tutup çıkartır.

Düğme ilikleme:

7.   Öğrenci bağımsız olarak yakadan tutarak ilik ve düğmeyi karşı karşıya getirir.
8.   Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi iki yandan tutar.
9.   Öğrenci bağımsız olarak iliğin yanından tutar.
10. Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını ilikten sokar.
11. Öğrenci bağımsız olarak çıkan yarıyı tutar ve çeker.
12. Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi geçirdikten sonra düzeltir.Neden Tek fırsat yöntemini seçtim? Öğretim için ayrılan zamanın artması ve basamakları bağımsız ve doğru gerçekleştirdiğini görmek için.

Performans Düzeyi İşleniş: Önce kurumdaki özel eğitim öğretiminin desteğiyle ailesine ulaştık ve öğretime başlayacağımız gün için A......’ya düğmeli kıyafetler giydirmesini istedik.Bunun sonucunda A...... kendi kıyafetiyle beceriyi çalışma imkanı buldu. A......’ yı sınıf ortA...... alıp “düğmeni ilikle” yönergesi verdik.Öğrenciye beceriyi gerçekleştirmesi için gerekli süreyi verdik.Doğru tepkide bulunursa (+) yanlış tepkide bulunursa (-) hiç tepkide bulunmadığında ( ) olarak işaretledik.(-) olarak işaretlenen ilk yerden itibaren öğretime başlama kararı aldık.performans alımında ipucu ve pekiştireç kullanmadık.


Pekiştireçler:Öğretim sırasında yiyecek pekiştireçleri (cips, bonibon, şeker gibi) ve sosyal pekiştireçler (aferin sana, harikasın, çok güzel gibi) kullanılacaktır.

Pekiştirme Tarifesi:Sürekli pekiştirme tarifesi kullanılacaktır. Öğrenci doğru olarak gerçekleştirdiği her basamak sonunda pekiştirilecektir.

Dil: Öğrencinin düzeyine uygun doğal dil kullanılacaktır.

Beceri Analizi Hazırlama Yöntemi: Beceri ileriye doğru analiz yöntemine dayalı  ve bizzat yapılarak hazırlanmıştır. (nedeni ise basamak atlamamak için)

Uzun Dönemli Amaç: A...... düğmesini bağımsız olarak çözer ve ilikler.

Kısa Dönemli Amaçlar:
1.      A...... model olunduğunda düğmesini beceri analizindeki basmakları izleyerek  % 100  doğrulukta çözer ve ilikler.
2.       A...... sözel ipucu ile düğmesini beceri analizindeki basmakları izleyerek % 100  doğrulukta çözer ve ilikler.
3.       A...... beceri analizindeki basmakları izleyerek bağımsız olarak düğmesini %100 doğrulukta çözer ve ilikler.


Öğretimsel Amaçlar:

1. A...... model olunduğunda düğmesini beceri analizindeki basmakları izleyerek  % 100  doğrulukta çözer ve ilikler.

1.   Öğrenci bağımsız olarak düğme deliğinin yanından tutup düğmeyi gevşetir.
2.   Öğrenci bağımsız olarak düğmesinin üsteki ucunu hafifçe çeker.
  1. Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi yatay hale getirir.
4.   Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını delikten çıkarır.
5.   Öğrenci bağımsız olarak üstte kalan parçayı ittirir.
6.   Öğrenci bağımsız olarak çıkan düğme yarısını tutup çıkartır.
      7.   Öğrenci bağımsız olarak yakadan tutarak ilik ve düğmeyi karşı karşıya getirir.
8.   Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi iki yandan tutar.
9.   Öğrenci bağımsız olarak iliğin yanından tutar.
10. Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını ilikten sokar.
11. Öğrenci bağımsız olarak çıkan yarıyı tutar ve çeker.
12. Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi geçirdikten sonra düzeltir.


2. A...... sözel ipucu ile düğmesini beceri analizindeki basmakları izleyerek % 100  doğrulukta çözer ve ilikler

13. Öğrenci bağımsız olarak düğme deliğinin yanından tutup düğmeyi gevşetir.
14. Öğrenci bağımsız olarak düğmesinin üsteki ucunu hafifçe çeker.
  1. Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi yatay hale getirir.
16. Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını delikten çıkarır.
17. Öğrenci bağımsız olarak üstte kalan parçayı ittirir.
18.   Öğrenci bağımsız olarak çıkan düğme yarısını tutup çıkartır.
      19.   Öğrenci bağımsız olarak yakadan tutarak ilik ve düğmeyi karşı karşıya getirir.
20.   Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi iki yandan tutar.
21.   Öğrenci bağımsız olarak iliğin yanından tutar.
22.   Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını ilikten sokar.
23.   Öğrenci bağımsız olarak çıkan yarıyı tutar ve çeker.
24.   Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi geçirdikten sonra düzeltir. 3. A...... beceri analizindeki basmakları izleyerek bağımsız olarak düğmesini %100 doğrulukta çözer ve ilikler.

25.   Öğrenci bağımsız olarak düğme deliğinin yanından tutup düğmeyi gevşetir.
26.   Öğrenci bağımsız olarak düğmesinin üsteki ucunu hafifçe çeker.
  1.   Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi yatay hale getirir.
28.   Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını delikten çıkarır.
29.   Öğrenci bağımsız olarak üstte kalan parçayı ittirir.
30.   Öğrenci bağımsız olarak çıkan düğme yarısını tutup çıkartır.
      31.   Öğrenci bağımsız olarak yakadan tutarak ilik ve düğmeyi karşı karşıya getirir.
32.   Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi iki yandan tutar.
33.   Öğrenci bağımsız olarak iliğin yanından tutar.
34.   Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını ilikten sokar.
35.   Öğrenci bağımsız olarak çıkan yarıyı tutar ve çeker.
36.   Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi geçirdikten sonra düzeltir.
 Öğretim Öncesi Hazırlık:

            Beceri kurumdaki normal bir sınıfta çalışmak için uygun bir beceridir ve ailesine düğmeli kıyafet giydirilmesi konusunda bilgi verilmiştir ve düğme ilikleme çalışacağımız gün çocuğun düğmeli bir kıyafetle okula gelmesi sağlanmıştır.

Öğretim Yöntemi: Eş Zamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemi

Öğretim:

Çocuğun performans düzeyi alındıktan sonra eş zamanlı ipucuyla öğretim yöntemi ile beceri öğretimine başlanacaktır. Öğretmen her beceri basamağını gerçekleştirdikten sonra öğrenciden yapmasını isteyecektir. Tüm beceri basamakları bu şekilde gerçekleştirilecektir. Öğrencinin yapamadığı basamaklarda fiziksel ipucu kullanılacaktır. Öğrenci haftalık değerlendirmeler sonucunda %100 başarı kaydetmişse bir üst basamağa geçilir. Eğer öğrenci %100 ölçütünün altında bir başarı kaydetmişse bir üst basamağa geçilmeden öğretime devam edilir. Öğrenci sözel ipuçları da çekildiğinde beceriyi üç oturum üst üste %100 ölçütünde gerçekleştirirse beceriyi bağımsız olarak yapabiliyor demektir.İzleme ve Genelleme:
Öğretim bittikten sonraki 1.,2, 3, haftalarda haftada iki kez düzenli olarak veri toplanarak öğrenci değerlendirilecektir. Beceri öğretimi yapıldıktan sonra genelleme verisi toplamak için aynı ortamda bu kez daha büyük daha küçük boyutta düğme çözme ve ilikleme çalışılacaktır. Kabanın düğmesi ve hırkasının düğmesi farklı boyutlarda olduğu için genelleme çalışılmıştır.


PERFORMANS ALMA TABLOSU

BECERİ ANALİZİ

OTURUMLAR
Ana yönerge: “ düğmeni çöz ve ilikle”

1
2
3
1.Öğrenci bağımsız olarak düğme deliğinin yanından tutup düğmeyi gevşetir.
+
+
+
2.Öğrenci bağımsız olarak düğmesinin üsteki ucunu hafifçe çeker
+
+
+
3.Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi yatay hale getirir
+
+
+
4.Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını delikten çıkarır
+
+
+
5.Öğrenci bağımsız olarak üstte kalan parçayı ittirir
+
+
+
6.Öğrenci bağımsız olarak çıkan düğme yarısını tutup çıkartır
-
-
-
7.Öğrenci bağımsız olarak yakadan tutarak ilik ve düğmeyi karşı karşıya getirir
-
-
-
8.Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi iki yandan tutar.
-
-
-
9.Öğrenci bağımsız olarak iliğin yanından tutar.
-
-
-
10.Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını ilikten sokar.
-
-
-
11.Öğrenci bağımsız olarak çıkan yarıyı tutar ve çeker
-
-
-
12Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi geçirdikten sonra düzeltir.
-
-
-
ÖĞRETİM SÜRECİ VERİLERİ KAYIT FORMU

BECERİNİN ADİ: Düğme çözme - ilikleme

ÇALIŞMANIN AMACI:  A......  ‘düğmeni çöz ve ilikle’ yönergesi verildiğinde beceri analizindeki basamakları izleyerek bağımsız olarak düğmesini çözer ve ilikler.

ZAMAN: Beceri öğrencinin devam ettiği özel eğitim kurumunun mutfağında Salı ve Cuma günleri 14:00 ile 15:30 saatleri arasında çalışılacaktır.

BECERİ BASAMAKLARI

BAŞLAMA DÜZEYİ
ÖĞRETİM 
OTURUMLARI

1
2
3
1

2
3
4
1)Öğrenci bağımsız olarak düğme deliğinin yanından tutup düğmeyi gevşetir.

+
+
+
B
B
B
B
2)Öğrenci bağımsız olarak düğmesinin üsteki ucunu hafifçe çeker

+
+
+
B
B
B
B
3) Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi yatay hale getirir

+
+
+
B
B
B
B
4) Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını delikten çıkarır

+
+
+
MS
MS
MS
5) Öğrenci bağımsız olarak üstte kalan parçayı ittirir .

+
+
+
MS
MS
MS
6) Öğrenci bağımsız olarak çıkan düğme yarısını tutup çıkartır

-
-
-
MS
MS
MS
7) Öğrenci bağımsız olarak yakadan tutarak ilik ve
düğmeyi karşı karşıya getirir.

-
-
-
MS
MS
MS
8) Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi iki yandan tutar..

-
-
-
MS
MS
MS
9) Öğrenci bağımsız olarak iliğin yanından tutar.

-
-
-
MS
MS
MS
10)Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını ilikten sokar.
-
-
-
MS
MS
MS
11)Öğrenci bağımsız olarak çıkan yarıyı tutar ve çeker
-
-
-
MS
MS
MS
12)Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi geçirdikten sonra düzeltir
-
-
-
MS
MS
MS


YOKLAMA VERİLERİ KAYIT FORMU

BECERİNİN ADİ:  Düğme çözme ilikleme

ÇALIŞMANIN AMACI: A...... “düğmeni çöz ve ilikle” yönergesi verildiğinde beceri analizindeki basamakları izleyerek bağımsız olarak düğmesini çözer ve ilikler.

*Yoklama oturumları Salı günleri öğretimden önce yapılmıştır. A......’ya ‘a sadece “düğmeni çöz ve ilikle” beceri yönergesi verilmiş ve beklenmiştir. A......’nın doğru yaptığı basamaklar için “+” almış yanlış yaptığı basamaklarda “- “almıştır. İlk “ –“ aldığı basamaktan itibaren diğer basamaklara da “-“ konulmuştur. A...... doğru yaptığı basamaklarda sözel olarak sürekli pekiştirilecektir.

ZAMAN: Beceri öğrencinin devam ettiği özel eğitim kurumunun mutfağında Salı ve Cuma günleri 14:00 ile 15:30 saatleri arasında çalışılmıştır.


BECERİ BASAMAKLARI


YOKLAMA
OTURUMLARI

1
2
3
4
1)Öğrenci bağımsız olarak düğme deliğinin yanından tutup düğmeyi gevşetir

+
+
+
+
2)Öğrenci bağımsız olarak düğmesinin üsteki ucunu hafifçe çeker

+
+
+
+
3) Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi yatay hale getirir

+
+
+
+
4) Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını delikten çıkarır

-
-
-
+
5) Öğrenci bağımsız olarak üstte kalan parçayı ittirir.

-
+
+
+
6) Öğrenci bağımsız olarak çıkan düğme yarısını tutup çıkartır

-
-
-
+
7) Öğrenci bağımsız olarak yakadan tutarak ilik ve
düğmeyi karşı karşıya getirir.

-
-
+
+
8) Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi iki yandan tutar.
-
-
-
+
9) Öğrenci bağımsız olarak iliğin yanından tutar.
.
-
-
-
+
10)Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını ilikten sokar.

-
+
-
+
11)Öğrenci bağımsız olarak çıkan yarıyı tutar ve çeker

-
-
+
+
12)Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi geçirdikten sonra düzeltir

-
-
+
+

,

1.2. 3. BAŞLAMA DÜZEYİ OTURUMLARI

TARİH:  8.11.2009
                11.11.2009
                15.11.2009
GÜN: Salı- Cuma günleri çalışılmıştır.

SAAT: 14:00 14:25 saatleri arasında yapılmıştır.

Performans alımı, özel eğitim kurumunun mutfağında 25 dakikalık zaman diliminde gerçekleşmiştir. Başlama düzeyi verilerinin alınması için 3 oturum düzenlenmiştir. Performans alımında “ tek fırsat yöntemi “ kullanılmıştır. Öğrenciye “ düğmeni çöz ve ilikle” yönergesi verildi. Öğrencinin ilk beceri basamağına başlangıç yapması için 5 sn. verildi. Öğrenci doğru tepkide bulunduğunda beceri analizindeki veri toplama tablosundaki ilgili sütuna (+) işareti konur. Öğrencinin yanlış tepkide bulunduğunda (-) ya da hiç tepkide bulunmadığı basamaktan itibaren (-) konulur. Performans alımında ipucu ve pekiştireç kullanılmadı. Tepkisiz kalındı

1.      ÖĞRETİM OTURUMU

Tarih: 19.11.2009

Gün: Salı

Saat: 15:00 15:30

Öğretim A......’nın devam ettiği kurumda normal sınıf ortamında gerçekleştirilmiştir.Öğrenci üzerinde düğmeli kıyafetler varken öğretime başlanır.Öğrenciye ben şimdi ne yaparsam beni dikkatlice takip et daha sonra sende yap denir. Öğrenciye hazır mısın diye sorar. Öğrenciden tepki beklenir ve istediği tepkiyi alınca çalışmaya başlanır. A......  hadi düğmeni çöz ve ilikle der.Öğretmen kendi üzerindeki ceketin düğmesini çözer ve ilikler.Öğretmen hadi şimdi birlikte yapalım önce ben çözüp ilikleyim sen izle sonra da sen çöz ve ilikle der.

                                                                                                                                                                                                                                                  Öğrenci bağımsız olarak düğme deliğinin yanından tutup düğmeyi gevşetir.(öğretmen düğme deliğinin yanından tutup düğmeyi gevşetirve hadi sende gevşet der.)

Öğrenci bağımsız olarak düğmesinin üsteki ucunu hafifçe çeker.(Öğretmen düğmesinin üstteki ucunu hafifçe çeker ve hadi sende çek der.)

Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi yatay hale getirir.(Öğretmen düğmeyi yatay hale getirir ve hadi sende getir der.)


Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını delikten çıkarır.(Öğretmen düğmenin yarısını delikten çıkarır ve hadi sende çıkar der.

Öğrenci bağımsız olarak üstte kalan parçayı ittirir.(Öğretmen üstte kalan parçayı ittirir ve hadi sende ittir der.)

Öğrenci bağımsız olarak çıkan düğme yarısını tutup çıkartır(Öğretmen çıkan düğme yarısını tutup çıkarır ve hadi sende çıkar der.)

Öğrenci bağımsız olarak yakadan tutarak ilik ve düğmeyi karşı karşıya getirir.(Öğretmen yakadan tutarak ilik ve düğmeyi karşı karşıya getirir ve hadi sende getir der.)

Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi iki yandan tutar.(Öğretmen düğmeyi iki yandan tutar ve hadi sende tut der.)

Öğrenci bağımsız olarak iliğin yanından tutar.(Öğretmen iliğin yanında tutar ve hadi sende böyle tut der.)

Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını ilikten sokar.(Öğretmen düğmenin yarısını ilikten sokar ve hadi sende sok der.)

Öğrenci bağımsız olarak çıkan yarıyı tutar ve çeker.(Öğretmen çıkan yarıyı tutar ve çeker ve hadi sende çek der.)

Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi geçirdikten sonra düzeltir.(öğretmen düğmeyi delikten geçirdikten sonra düzeltir ve hadi sende düzelt der.)


1.      YOKLAMA OTURUMU

Tarih: 22.11.2009
Gün: Cuma
Saat: 14:00: 14:25


Yoklama oturumu öğretim oturumundan yarım saat önce yapılacaktır.sınıfa gelienecek ve A......’ nın üzerinde düğmeli bir giysi varken “hadi düğmeni çöz ve ilikle” yönergesi verilecek ve beklenecektir. Öğrenci yanlış yaptığı yada yapmadığı basamaktan sonra devam edilmeyecektir. Yönerge verildikten sonra 5 sn , basamaklar arası geçişlerde ise 2 sn ‘ye beklenecektir. Çocuk yaptığı basamaklar için “aferin bravo çok iyi gidiyorsun” gibi sözcüklerle pekiştirilecektir.
Öğrenciye beceri yönergesi verilmiş ve beklenmiştir.

 1) Öğrenci bağımsız olarak düğme deliğinin yanından tutup düğmeyi gevşetir
 2). Öğrenci bağımsız olarak düğmesinin üsteki ucunu hafifçe çeker
 3) Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi yatay hale getirir
 4) Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını delikten çıkarır
 5) Öğrenci bağımsız olarak üstte kalan parçayı ittirir

Öğrenci bu beş basamağı bağımsız olarak gerçekleştirmiştir. Öğretmen bu beş basamağa “+” koymuş daha sonrakilere ise “-“ koyarak çocuğa teşekkür ederek çalışmayı bitirmiştir.


2.ÖĞRETİM OTURUMU

TARİH: 22.11.2009

GÜN: Cuma

SAAT:15:00  15:30

Öğretim A......’nın devam ettiği kurumda normal sınıf ortamında gerçekleştirilmiştir.Öğrenci üzerinde düğmeli kıyafetler varken öğretime başlanır.Öğrenciye ben şimdi ne yaparsam beni dikkatlice takip et daha sonra sende yap denir. Öğrenciye hazır mısın diye sorar. Öğrenciden tepki beklenir ve istediği tepkiyi alınca çalışmaya başlanır. A......  hadi düğmeni çöz ve ilikle der.Öğretmen kendi üzerindeki ceketin düğmesini çözer ve ilikler.Öğretmen hadi şimdi birlikte yapalım önce ben çözüp ilikleyim sen izle sonra da sen çöz ve ilikle der.

     1. öğretim oturumunda yapıldığı gibi tüm basamaklar model ve sözel ipucuyla çocuğa yaptırılır.
Tüm basamaklar bittikten sonra “ aferin sana bak ne  kadar güzel çözüp ilikledin bravo sana der ve “ şimdi oyun odasına geçebilirsin” der.

2.      YOKLAMA OTURUMU

Tarih: 26.11.2009

Gün: Salı

Saat: 14:00: 14:25

Yoklama oturumu öğretim oturumundan yarım saat önce yapılacaktır.sınıfa gelienecek ve A......’ nın üzerinde düğmeli bir giysi varken “hadi düğmeni çöz ve ilikle” yönergesi verilecek ve beklenecektir. Öğrenci yanlış yaptığı yada yapmadığı basamaktan sonra devam edilmeyecektir. Yönerge verildikten sonra 5 sn , basamaklar arası geçişlerde ise 2 sn ‘ye beklenecektir. Çocuk yaptığı basamaklar için “aferin bravo çok iyi gidiyorsun” gibi sözcüklerle pekiştirilecektir.

Öğrenciye beceri yönergesi verilmiş ve beklenmiştir

 1) Öğrenci bağımsız olarak düğme deliğinin yanından tutup düğmeyi gevşetir
 2). Öğrenci bağımsız olarak düğmesinin üsteki ucunu hafifçe çeker
 3) Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi yatay hale getirir
 4) Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını delikten çıkarır
 5) Öğrenci bağımsız olarak üstte kalan parçayı ittirir.
 6) Öğrenci bağımsız olarak çıkan düğme yarısını tutup çıkartır
 7) Öğrenci bağımsız olarak yakadan tutarak ilik ve düğmeyi karşı karşıya getirir
 8) Öğrenci bağımsız olarak düğmeyi iki yandan tutar
 9) Öğrenci bağımsız olarak iliğin yanından tutar
Öğrenci bu basamakları bağımsız olarak gerçekleştirmiştir. Öğretmen bu basamaklara “+” koymuş daha sonrakilere ise “-“ koyarak çocuğa teşekkür ederek çalışmayı bitirmiştir

3.ÖĞRETİM OTURUMU

TARİH:26.11.2009

GÜN:Cuma    

SAAT:15:00 15:25

Öğretim A......’nın devam ettiği kurumda normal sınıf ortamında gerçekleştirilmiştir. Öğrenci üzerinde düğmeli kıyafetler varken öğretime başlanır. A...... şimdi düğmemizi çözüp ilikleyelim ve yıkayalım ve sonra dışarı çıkıp parkta oynayalım der.Şimdi düğmelerini iliklersen dışarı çıkıp parkta oynayabiliriz der ve “düğmelerini ilikle  yönergesi verilir.Yalnız bu oturumda beceri basamakları sözel ipucu ile yaptırılır.Bu basamaklar ilk beş basamaktan sonraki basamaklardır.

Tüm basamaklar bittikten sonra “ aferin sana bak ne  kadar güzel yıkadın bravo sana der ve “hadi şimdi parka gidelim ve parkta oynayalım” der ve parka gidilir.

3.YOKLAMA  OTURUMU

TARİH:30.11.2009

GÜN:Salı

SAAT: 14:00: 14:25


Öğetmen öğrenciyi sınıfa getirir ve hadi “düğmeni çöz ve ilikle”yönergesi verir. Öğrenci yanlış yaptığı yada yapmadığı basamaktan sonra devam edilmemiştir. Yönerge verildikten sonra 5 sn , basamaklar arası geçişlerde ise 2 sn ‘ye beklenmiştir. Çocuk yaptığı basamaklar için “aferin bravo devam et çok güzel gidiyorsun” gibi sözcüklerle pekiştirilmiştir.4.ÖĞRETİM OTURUMU

TARİH: 30.11.2009

GÜN: Cuma

SAAT:15:00 15:20

Öğretim A......’nın devam ettiği kurumda normal sınıf ortamında gerçekleştirilmiştir. Öğrenci üzerinde düğmeli kıyafetler varken öğretime başlanır. A...... şimdi düğmemizi çözüp ilikleyelim der. Bak şimdi düğmelerini çözüp iliklersen getirdiğim çikolatayı sana veririm ve istediğin resmi boyayabilirsin der”  ve “düğmeni çöz ve ilikle” beceri yönergesi verilir. 

       Öğrenci bağımsız olarak düğmenin yarısını ilikten sokar.

 Tüm basamaklar bittikten sonra “ aferin sana bak ne  kadar güzel çözüp ilikledin bravo sana der ve “şimdi bu çikolata senin oldu ve istediğin resmi boyayabilirsin” der.


4.YOKLAMA OTURUMU

Tarih: 11.05.2008
Gün: Cuma
Saat: 14:00 14:20

Yoklama oturumu öğretim oturumundan yarım saat önce yapılacaktır.sınıfa gelienecek ve A......’ nın üzerinde düğmeli bir giysi varken “hadi düğmeni çöz ve ilikle” yönergesi verilecek ve beklenecektir. Öğrenci yanlış yaptığı yada yapmadığı basamaktan sonra devam edilmeyecektir. Yönerge verildikten sonra 5 sn , basamaklar arası geçişlerde ise 2 sn ‘ye beklenecektir. Çocuk yaptığı basamaklar için “aferin bravo çok iyi gidiyorsun” gibi sözcüklerle pekiştirilecektir.

Öğrenciye beceri yönergesi verilmiş ve beklenmiştir.Bu oturumda bağımsız olarak gerçekleşmiştir.

Öğrenci bu yoklama oturumunda beceriyi bağımsız olarak gerçekleştirmiştir. Öğretmen  çocuğa teşekkür ederek çalışmayı bitirmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder